Opłaty kongresowe:
Termin I (do 15.04.2015) – 450 zł, doktoranci 400 zł
Termin II (do 30.04.2015) – 550 zł, doktoranci 550 zł

Dane do przelewu:
Akademia Marynarki Wojennej
Bank Zachodni WBK
95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
dopisek: "imię i nazwisko uczestnika + IVMKR"

Informacje dodatkwe:
Opłaty kongresowe obejmują:
- poczęstunki i obiady w przerwach obrad,
- materiały konferencyjne,
- koszty udziału w imprezach towarzyszących.
Koszty noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.
Poprzez doktoranta rozumie się uczestnika studiów doktoranckich w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 nr 164 poz. 1365.