RADA PROGRAMOWA

IV MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU RELIGIOZNAWCZEGO

Prof. dr hab. Kazimierz BANEK

Prof. dr hab. Józef BANIAK

Ks. prof. dr hab. Andrzej BRONK

Prof. dr hab. Zbigniew DROZDOWICZ (przewodniczący)

Prof. dr hab. Halina GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA

Prof. dr hab. Henryk HOFFMAN

Prof. dr hab. Jan ILUK

Prof. dr hab. Adam KARPIŃSKI

Prof. dr hab. Krzysztof KOSIOR

Prof. dr hab. Maria LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA

Ks. prof. dr hab. Janusz MARIAŃSKI

Ks. prof. dr hab. Piotr MOSKAL

Prof. dr hab. Andrzej PAPUZIŃSKI

Prof. dr hab. Zbigniew STACHOWSKI

Prof. dr hab. Marek SZULAKIEWICZ

Prof. dr hab. Andrzej WÓJTOWICZ