RAMOWY PROGRAM
IV MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU RELIGIOZNAWCZEGO
(Szczegółowy program poszczególnych sekcji będzie znajdował się w informatorze kongresowym)

17.06.2015 (środa) – Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69
14.00 - 15.30  Walne posiedzenie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego
14.00 - 17.00 – Rejestracja uczestników
14.00 - 17.00 – Kiermasz książek różnych wydawnictw
16.00 - 16.15 – Pokaz tańca polinezyjskiego "Tari Tifa " z bębenkami Tifa
16.15 - 16.30 – Otwarcie wystawy pt. "Wartości tradycyjnej kultury Polinezji dla współczesności" (autorstwo: dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. AMW)
17.15 - 17.30 – Pokaz tańca polinezyjskiego "Baris"/"Topeng Tua"
17.30 - 18.00 – Otwarcie IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego, przemówienie powitalne
18.00 - 19.00 – Wykład inauguracyjny:
        prof. dr hab. Zbigniew DROZDOWICZ, Standardy racjonalności w sferze sacrum i w sferze profanum
Od 19.00 – Przejazd na imprezy towarzyszące - wiecej informacji

18.06.2015 (czwartek) – Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69
09.00 - 10.00 – Wykład plenarny:
        ks. prof. dr hab Janusz MARIAŃSKI, Nowa Duchowość. Mit czy rzeczywistość?
10.00 - 10.30 – Przerwa kawowa
10.30 - 13.00 – Obrady w sekcjach - zobacz programy cząstkowe
        I (a) Nowe problemy filozofii religii, cz. 1
        III (c) Aksjologia religii
        VIII (h) Nowa duchowość, cz. 1
        XI (k) Islam w Europie, cz.1
        XII (l) Religia a polityka – I, cz.1
        XII (l) Religia a polityka – II cz.1
        XV (o) Psychologia religii, cz. 1
        XIII (m) Kultury i religie, cz. 1
13.00 - 14.30 – Przerwa obiadowa
14.30 - 17.00 – Obrady w sekcjach - zobacz programy cząstkowe
        I (A) Nowe problemy filozofii religii, cz. 2
        V (E) Tożsamość religijna
        XI (K) Islam w Europie, cz.2
        XII (L) Religia a polityka – I, cz. 2
        XII (L) Religia a polityka – II, cz.2
        VIII (H) Nowa duchowość, cz. 1
        XV (O) Psychologia religii, cz. 2
        XIII (M) Kultury i religie, cz. 2
Od 18.00 – Przejazd na imprezy towarzyszące - wiecej informacji 

19.06.2015 (piątek) – Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69
09.00 - 10.00 – Wykład plenarny:
        prof. dr hab. Andrzej WÓJTOWICZ, Krytyczne kategorie nowoczesnego religioznawstwa: perspektywa wielokulturowa
10.00 - 10.30 – Przerwa kawowa
10.30 - 13.00 – Obrady w sekcjach - zobacz programy cząstkowe
        II (B) Przedmiotowe, teoretyczne i metodologiczne trendy w religioznawstwie.
        Aspekt historyczny i współczesny
        VI (F) Religijność Europy i świata, cz. 1
        VII (G) Socjologia religii, cz. 1
        IX (I) Pedagogika religii, cz. 1
        X (J) Religie wschodu, cz. 1
        XII (L) Religia a polityka – I, cz.1
        XII (L) Religia a polityka – II, cz.1
        XIII (M) Kultury i religie
        (Przemiany współczesnej kultury w perspektywie badań nad ezoteryzmem), cz. 1
13.00 - 14.30 – Przerwa obiadowa
14.30 - 17.00 – Obrady w sekcjach - zobacz programy cząstkowe
        VI (F) Religijność Europy i świata, cz. 2
        VII (G) Socjologia religii, cz. 2
        IX (I) Pedagogika religii, cz. 2
        X (J) Religie wschodu, cz. 2
        XII (L) Religia a polityka – I, cz. 2
        XII (L) Religia a polityka – II, cz.2
        XIII (M) Kultury i religie (Przemiany współczesnej kultury w perspektywie badań nad ezoteryzmem), cz. 2
Od 18.00 – Imprezy towarzyszące - wiecej informacji 

20.06.2015 (sobota) – Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69
09.00 - 11.00 – Obrady w sekcjach - zobacz programy cząstkowe
        IV (D) Antropologia religii
        XII (L) Religia a polityka – I
        XIV (N) Badania nad językiem religijnym
11.00 - 11.30 – Przerwa kawowa
11.30 - 12.30 – Wykład plenarny:
        dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW, Sakralizacji i ambiwalencja. Polska myśl filozoficzno-społeczna o religii
12.30 - Zamknięcie IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego